Bồn nước nhựa

Lưới Danh sách
Bồn Septic TMBP 1000F
Bồn tự hoại Septic Toàn Mỹ là giải pháp thay thế cho các bể tự hoại bằng bê tông cốt thép đã lỗi thời. Không chỉ chứa chất thải, bồn Septic được thiết kế đặc biệt với chức năng lọc, ngăn chặn chất thải thô thoát ra ngoài,...
Bồn Septic TMBP 1600F
Bồn tự hoại Septic Toàn Mỹ là giải pháp thay thế cho các bể tự hoại bằng bê tông cốt thép đã lỗi thời. Không chỉ chứa chất thải, bồn Septic được thiết kế đặc biệt với chức năng lọc, ngăn chặn chất thải thô thoát ra ngoài,...
Bồn nhựa ngang Eco 1000l
Công nghệ từ Australia 100% bột nhựa nguyên sinh Không nứt vỡ Không bay màu Chịu được mọi điều kiện thời tiết
Bồn nhựa ngang Toàn Mỹ 2000l
Công nghệ từ Australia Sử dụng 100% bột nhựa nguyên sinh Không nứt vỡ, không bay màu Chịu được mọi điều kiện thời tiết
Bồn nhựa ngang Eco 700l
Công nghệ từ Australia 100% bột nhựa nguyên sinh Không nứt vỡ Không bay màu Chịu được mọi điều kiện thời tiết
Bồn nhựa ngang Toàn Mỹ 1500l
Công nghệ từ Australia Sử dụng 100% bột nhựa nguyên sinh Không nứt vỡ, không bay màu Chịu được mọi điều kiện thời tiết
Bồn nhựa ngang Eco 500l
Công nghệ từ Australia 100% bột nhựa nguyên sinh Không nứt vỡ Không bay màu Chịu được mọi điều kiện thời tiết
Bồn nhựa ngang Toàn Mỹ 1000l
Công nghệ từ Australia Sử dụng 100% bột nhựa nguyên sinh Không nứt vỡ, không bay màu Chịu được mọi điều kiện thời tiết
Bồn nhựa đứng Eco 2000l
Công nghệ từ Australia 100% bột nhựa nguyên sinh Không nứt vỡ Không bay màu Chịu được mọi điều kiện thời tiết
Bồn nhựa ngang Toàn Mỹ 500l
Công nghệ từ Australia Sử dụng 100% bột nhựa nguyên sinh Không nứt vỡ, không bay màu Chịu được mọi điều kiện thời tiết
Bồn nhựa đứng Eco 1500l
Công nghệ từ Australia 100% bột nhựa nguyên sinh Không nứt vỡ Không bay màu Chịu được mọi điều kiện thời tiết
Bồn nhựa đứng Toàn Mỹ 2000L
Công nghệ từ Australia Sử dụng 100% bột nhựa nguyên sinh Không nứt vỡ, không bay màu Chịu được mọi điều kiện thời tiết
Bồn nhựa đứng Eco 1000l
Công nghệ từ Australia 100% bột nhựa nguyên sinh Không nứt vỡ Không bay màu Chịu được mọi điều kiện thời tiết
Bồn nhựa đứng Toàn Mỹ 1500L
Công nghệ từ Australia Sử dụng 100% bột nhựa nguyên sinh Không nứt vỡ, không bay màu Chịu được mọi điều kiện thời tiết
Bồn nhựa đứng Eco 700l
Công nghệ từ Australia 100% bột nhựa nguyên sinh Không nứt vỡ Không bay màu Chịu được mọi điều kiện thời tiết
Bồn nhựa đứng Toàn Mỹ 1000L
Công nghệ từ Australia Sử dụng 100% bột nhựa nguyên sinh Không nứt vỡ, không bay màu Chịu được mọi điều kiện thời tiết
02836209133
0909008290