Bồn tiểu

Lưới Danh sách
- 100%
Bồn tiểu nữ BW761B TOTO

MÃ SẢN PHẨM: BW761B

ĐIỂM NỔI BẬT: Công nghệ men CeFiONtect bề mặt nhẵn bóng, ngăn bám bẩn,dùng với vòi tiểu nữ loại 1 lỗ, thiết kế với lỗ thoát tràn, thiết kế sang trọng, hiện đại phù hợp với bộ sưu tập Basic+.

ƯU ĐÃI HOT

FREE SHIP TP.HCM

- 100%
Bồn tiểu nữ BT5 TOTO

MÃ SẢN PHẨM: BT5

ĐIỂM NỔI BẬT: Công nghệ men CeFiONtect bề mặt nhẵn bóng, ngăn bám bẩn,dùng với vòi tiểu nữ loại 1 lỗ, thiết kế với lỗ thoát tràn, thiết kế sang trọng, hiện đại phù hợp với bộ sưu tập Basic+.

ƯU ĐÃI HOT

FREE SHIP TP.HCM

Bồn tiểu nam UT904S TOTO

MÃ SẢN PHẨM: UT904S

ĐIỂM NỔI BẬT: Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư, chế độ xả trải đều mạnh mẽ, hệ thống thoát thải Siphon tích hợp, có thể lắp đặt với van xả cảm ứng (tùy chọn).

ƯU ĐÃI HOT

FREE SHIP TP.HCM

Bồn tiểu nam UT904R TOTO

MÃ SẢN PHẨM: UT904R

ĐIỂM NỔI BẬT: Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư, chế độ xả trải đều mạnh mẽ, hệ thống thoát thải Siphon tích hợp, có thể lắp đặt với van xả cảm ứng (tùy chọn).

ƯU ĐÃI HOT

FREE SHIP TP.HCM

Bồn tiểu nam UT904HS TOTO

MÃ SẢN PHẨM: UT904HS

ĐIỂM NỔI BẬT: Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư, chế độ xả trải đều mạnh mẽ, hệ thống thoát thải Siphon tích hợp, có thể lắp đặt với van xả cảm ứng (tùy chọn).

ƯU ĐÃI HOT

FREE SHIP TP.HCM

Bồn tiểu nam UT904HR TOTO

MÃ SẢN PHẨM: UT904HR

ĐIỂM NỔI BẬT: Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư, chế độ xả trải đều mạnh mẽ, hệ thống thoát thải Siphon tích hợp, có thể lắp đặt với van xả cảm ứng (tùy chọn).

ƯU ĐÃI HOT

FREE SHIP TP.HCM

Bồn tiểu nam UT57R TOTO

MÃ SẢN PHẨM: UT57R

ĐIỂM NỔI BẬT: Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư, chế độ xả trải đều mạnh mẽ, hệ thống thoát thải Siphon tích hợp, có thể lắp đặt với van xả cảm ứng (tùy chọn).

ƯU ĐÃI HOT

FREE SHIP TP.HCM

Bồn tiểu nam UT570T TOTO

MÃ SẢN PHẨM: UT570T

ĐIỂM NỔI BẬT: Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư, chế độ xả trải đều mạnh mẽ, hệ thống thoát thải Siphon tích hợp, có thể lắp đặt với van xả cảm ứng (tùy chọn).

ƯU ĐÃI HOT

FREE SHIP TP.HCM

Bồn tiểu nam UT560T TOTO

MÃ SẢN PHẨM: UT560T

ĐIỂM NỔI BẬT: Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư, chế độ xả trải đều mạnh mẽ, hệ thống thoát thải Siphon tích hợp, có thể lắp đặt với van xả cảm ứng (tùy chọn).

ƯU ĐÃI HOT

FREE SHIP TP.HCM

Bồn tiểu nam UT557T TOTO

MÃ SẢN PHẨM: UT557T

ĐIỂM NỔI BẬT: Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư, chế độ xả trải đều mạnh mẽ, hệ thống thoát thải Siphon tích hợp, có thể lắp đặt với van xả cảm ứng (tùy chọn).

ƯU ĐÃI HOT

FREE SHIP TP.HCM

Bồn tiểu nam UT508T TOTO

MÃ SẢN PHẨM: UT508T

ĐIỂM NỔI BẬT: Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư, chế độ xả trải đều mạnh mẽ, hệ thống thoát thải Siphon tích hợp, có thể lắp đặt với van xả cảm ứng (tùy chọn).

ƯU ĐÃI HOT

FREE SHIP TP.HCM

Bồn tiểu nam UT500T TOTO

MÃ SẢN PHẨM: UT500T

ĐIỂM NỔI BẬT: Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư, chế độ xả trải đều mạnh mẽ, hệ thống thoát thải Siphon tích hợp, có thể lắp đặt với van xả cảm ứng (tùy chọn).

ƯU ĐÃI HOT

FREE SHIP TP.HCM

Bồn tiểu nam UT447HR TOTO

MÃ SẢN PHẨM: UT447HR

ĐIỂM NỔI BẬT: Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư, chế độ xả trải đều mạnh mẽ, hệ thống thoát thải Siphon tích hợp, có thể lắp đặt với van xả cảm ứng (tùy chọn).

ƯU ĐÃI HOT

FREE SHIP TP.HCM

Bồn tiểu nam UT445H TOTO

MÃ SẢN PHẨM: UT445H

ĐIỂM NỔI BẬT: Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư, chế độ xả trải đều mạnh mẽ, hệ thống thoát thải Siphon tích hợp, có thể lắp đặt với van xả cảm ứng (tùy chọn).

ƯU ĐÃI HOT

FREE SHIP TP.HCM

Bồn tiểu nam UT445 TOTO

MÃ SẢN PHẨM: UT445

ĐIỂM NỔI BẬT: Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư, chế độ xả trải đều mạnh mẽ, hệ thống thoát thải Siphon tích hợp, có thể lắp đặt với van xả cảm ứng (tùy chọn).

ƯU ĐÃI HOT

FREE SHIP TP.HCM

Bồn tiểu nam UT447R TOTO

MÃ SẢN PHẨM: UT447R

ĐIỂM NỔI BẬT: Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư, chế độ xả trải đều mạnh mẽ, hệ thống thoát thải Siphon tích hợp, có thể lắp đặt với van xả cảm ứng (tùy chọn).

ƯU ĐÃI HOT

FREE SHIP TP.HCM

02836209133
0909008290