CARYSIL lavabo inox

Lưới Danh sách
- 14%
Chậu rửa chén inox Carysil IA-MQ3
Sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ của Đức. Thời gian bảo hành : 03 năm. Chất liệu Inox 304 dễ dàng vệ sinh. Gia công bán thủ công từng sản phẩm. Rổ lọc rác bằng Inox tiện lợi. Bộ xả...

Chậu rửa chén inox Carysil IA-MQ3

3.397.000₫ 3.950.000₫
- 14%
Chậu rửa chén inox Carysil VN-N200 (IC-8650)
Sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ của Đức. Thời gian bảo hành : 03 năm. Chất liệu Inox 304 dễ dàng vệ sinh. Gia công bán thủ công từng sản phẩm. Rổ lọc rác bằng Inox tiện lợi. Bộ xả...
- 24%
CHẬU RỬA CHÉN CARYSIL IC-MQ9
Sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ của Đức. Thời gian bảo hành : 03 năm. Chất liệu Inox 304 dễ dàng vệ sinh. Gia công bán thủ công từng sản phẩm. Rổ lọc rác bằng Inox tiện lợi. Bộ xả...

CHẬU RỬA CHÉN CARYSIL IC-MQ9

4.540.000₫ 5.950.000₫
- 14%
Chậu rửa chén inox Carysil IP-D100 (IB-P01)
Sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ của Đức. Thời gian bảo hành : 03 năm. Chất liệu Inox 304 dễ dàng vệ sinh. Gia công bán thủ công từng sản phẩm. Rổ lọc rác bằng Inox tiện lợi. Bộ xả...
- 14%
Chậu rửa chén inox Carysil VN-D200
Sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ của Đức. Thời gian bảo hành : 03 năm. Chất liệu Inox304 dễ dàng vệ sinh. Gia công bán thủ công từng sản phẩm. Rổ lọc rác bằng Inox tiện lợi. Bộ xả thông...

Chậu rửa chén inox Carysil VN-D200

6.837.000₫ 7.950.000₫
- 14%
Chậu rửa chén Carysil SAA1
Sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ hàng đầu của Đức. Thời gian bảo hành : 05 năm độ bền 50 năm. Khó trầy xước, Khó xuống màu, không móp méo trong quá trình sử dụng. Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh...

Chậu rửa chén Carysil SAA1

5.547.000₫ 6.450.000₫
- 14%
Chậu rửa chén Carysil WAL1
Sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ hàng đầu của Đức. Thời gian bảo hành : 05 năm độ bền 50 năm. Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng. Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn. Khả...

Chậu rửa chén Carysil WAL1

5.547.000₫ 6.450.000₫
- 14%
Chậu rửa chén Carysil WAL2
Sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ hàng đầu của Đức. Thời gian bảo hành : 05 năm độ bền 50 năm. Khó trầy xước, Khó xuống màu, không móp méo trong quá trình sử dụng. Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh...

Chậu rửa chén Carysil WAL2

6.407.000₫ 7.450.000₫
- 14%
Chậu rửa chén Carysil SWA1
Sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ hàng đầu của Đức. Thời gian bảo hành : 05 năm độ bền 50 năm. Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng. Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn. Khả...

Chậu rửa chén Carysil SWA1

7.267.000₫ 8.450.000₫
- 14%
Chậu rửa chén Carysil LMC5
Sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ hàng đầu của Đức. Thời gian bảo hành : 05 năm độ bền 50 năm. Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng. Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn. Khả...

Chậu rửa chén Carysil LMC5

7.267.000₫ 8.450.000₫
- 14%
Chậu rửa chén Carysil VIC3
Sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ hàng đầu của Đức. Thời gian bảo hành : 05 năm độ bền 50 năm. Khó trầy xước, Khó xuống màu, không móp méo trong quá trình sử dụng. Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh...

Chậu rửa chén Carysil VIC3

7.267.000₫ 8.450.000₫
- 14%
Chậu rửa chén Carysil ENC2
Sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ hàng đầu của Đức. Thời gian bảo hành : 05 năm độ bền 50 năm. Khó trầy xước, khó xuống màu, móp méo trong sử dụng. Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh viễn. Khả...

Chậu rửa chén Carysil ENC2

7.267.000₫ 8.450.000₫
- 14%
Chậu rửa chén Carysil LAC2
Sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ hàng đầu của Đức. Thời gian bảo hành : 05 năm độ bền 50 năm. Khó trầy xước, Khó xuống màu, không móp méo trong quá trình sử dụng. Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh...

Chậu rửa chén Carysil LAC2

8.127.000₫ 9.450.000₫
- 14%
Chậu rửa chén Carysil LAC1
Sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ hàng đầu của Đức. Thời gian bảo hành : 05 năm độ bền 50 năm. Khó trầy xước, Khó xuống màu, không móp méo trong quá trình sử dụng. Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh...

Chậu rửa chén Carysil LAC1

8.987.000₫ 10.450.000₫
- 14%
Chậu rửa chén Carysil JAC1
Sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ hàng đầu của Đức. Thời gian bảo hành : 05 năm độ bền 50 năm. Khó trầy xước, Khó xuống màu, không móp méo trong quà trình sử dụng. Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh...

Chậu rửa chén Carysil JAC1

8.557.000₫ 9.950.000₫
- 14%
Chậu rửa chén Carysil ENC1
Sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ hàng đầu của Đức. Thời gian bảo hành : 05 năm độ bền 50 năm. Khó trầy xước, Khó xuống màu, không móp méo trong quá trình sử dụng. Dễ dàng vệ sinh, Chống thấm vĩnh...

Chậu rửa chén Carysil ENC1

8.987.000₫ 10.450.000₫
02836209133
0909008290