Cửa nhựa UPVC

Lưới Danh sách
- 20%
VÁCH KÍNH UPVC

QUY CÁCH:

Kích thước: 500mm x 1000mm

Kính cường lực 8mm

ĐIỂM NỔI BẬT: Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng. Bảo hành toàn quốc. 

Nhận thiết kế, thi công theo nhu cầu của khách hàng.

CỬA ĐẸP NHÀ SANG - ƯU ĐÃI HOT

VÁCH KÍNH UPVC

924.300₫ 1.155.400₫
- 20%
CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ HẤT

QUY CÁCH:

Kích thước: 800mm x 1600mm

Kính cường lực 5mm

ĐIỂM NỔI BẬT: Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng. Bảo hành toàn quốc. 

Nhận thiết kế, thi công theo nhu cầu của khách hàng.

CỬA ĐẸP NHÀ SANG - ƯU ĐÃI HOT

CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ HẤT

1.188.000₫ 1.484.900₫
- 20%
CỬA SỔ MỞ TRƯỢT 4 CÁNH

QUY CÁCH:

Kích thước: 2600mm x 1600mm. 2 trượt - 2 cố định.

Kính cường lực 5mm. Phụ kiện: Khóa bán nguyệt, bánh xe đơn, chốt cánh phụ.

ĐIỂM NỔI BẬT: Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng. Bảo hành toàn quốc. Nhận thiết kế, thi công theo nhu cầu của khách hàng.

CỬA ĐẸP NHÀ SANG - ƯU ĐÃI HOT

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT 4 CÁNH

930.100₫ 1.162.700₫
- 20%
CỬA SỔ MỞ TRƯỢT 3 CÁNH

QUY CÁCH:

Kích thước: 2400mm x 1600mm. Hai cửa mở trượt, 1 cửa cố định.

Kính cường lực 5mm

Phụ kiện: Khóa bán nguyệt, bánh xe đơn.

ĐIỂM NỔI BẬT: Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng.

Nhận thiết kế, thi công theo nhu cầu của khách hàng.

CỬA ĐẸP NHÀ SANG - ƯU ĐÃI HOT

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT 3 CÁNH

877.800₫ 1.097.200₫
- 20%
CỬA SỔ MỞ TRƯỢT 2 CÁNH

QUY CÁCH:

Kích thước: 1600mm x 1600mm

Kính cường lực 5mm

Phụ kiện: Khóa bán nguyệt, bánh xe đơn

ĐIỂM NỔI BẬT: Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng. Bảo hành toàn quốc. 

Nhận thiết kế, thi công theo nhu cầu của khách hàng.

CỬA ĐẸP NHÀ SANG - ƯU ĐÃI HOT

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT 2 CÁNH

807.400₫ 1.009.300₫
- 20%
CỬA SỔ MỞ QUAY RA NGOÀI 2 CÁNH

QUY CÁCH:

Kích thước: 800mm x 1600mm

Kính cường lực 5mm

ĐIỂM NỔI BẬT: Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng. Bảo hành toàn quốc. 

Nhận thiết kế, thi công theo nhu cầu của khách hàng.

CỬA ĐẸP NHÀ SANG - ƯU ĐÃI HOT

CỬA SỔ MỞ QUAY RA NGOÀI 2 CÁNH

1.143.200₫ 1.429.000₫
- 20%
CỬA SỔ MỞ QUAY VÀO TRONG 2 CÁNH

QUY CÁCH:

Kích thước: 800mm x 1600mm

Kính cường lực 5mm

ĐIỂM NỔI BẬT: Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng. Bảo hành toàn quốc. 

Nhận thiết kế, thi công theo nhu cầu của khách hàng.

CỬA ĐẸP NHÀ SANG - ƯU ĐÃI HOT

CỬA SỔ MỞ QUAY VÀO TRONG 2 CÁNH

1.143.200₫ 1.429.000₫
- 20%
CỬA SỔ MỞ QUAY VÀO TRONG 1 CÁNH

QUY CÁCH:

Kích thước: 800mm x 1600mm

Kính cường lực 5mm

ĐIỂM NỔI BẬT: Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng. Bảo hành toàn quốc. 

Nhận thiết kế, thi công theo nhu cầu của khách hàng.

CỬA ĐẸP NHÀ SANG - ƯU ĐÃI HOT

CỬA SỔ MỞ QUAY VÀO TRONG 1 CÁNH

1.193.600₫ 1.492.000₫
- 20%
CỬA SỔ MỞ QUAY RA NGOÀI 1 CÁNH

QUY CÁCH:

Kích thước: 800mm x 1600mm

Kính cường lực 5mm

ĐIỂM NỔI BẬT: Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng. Bảo hành toàn quốc. 

Nhận thiết kế, thi công theo nhu cầu của khách hàng.

CỬA ĐẸP NHÀ SANG - ƯU ĐÃI HOT

CỬA SỔ MỞ QUAY RA NGOÀI 1 CÁNH

1.193.600₫ 1.492.000₫
- 20%
CỬA ĐI MỞ QUAY RA NGOÀI 1 CÁNH

QUY CÁCH:

Kích thước: 900mm x 2200mm

Kính cường lực 8mm

ĐIỂM NỔI BẬT: Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng. Bảo hành toàn quốc. 

Nhận thiết kế, thi công theo nhu cầu của khách hàng.

CỬA ĐẸP NHÀ SANG - ƯU ĐÃI HOT

CỬA ĐI MỞ QUAY RA NGOÀI 1 CÁNH

1.335.900₫ 1.669.900₫
- 20%
CỬA ĐI MỞ TRƯỢT 2 CÁNH

QUY CÁCH:

Kích thước: 1600mm x 2400mm

Kính cường lực 8mm

ĐIỂM NỔI BẬT: Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng. Bảo hành toàn quốc. 

Nhận thiết kế, thi công theo nhu cầu của khách hàng.

CỬA ĐẸP NHÀ SANG - ƯU ĐÃI HOT

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT 2 CÁNH

1.066.300₫ 1.332.800₫
CỬA ĐI MỞ TRƯỢT 1 CÁNH

QUY CÁCH:

Kích thước: 900mm x 2200mm

Kính cường lực 8mm

ĐIỂM NỔI BẬT: Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng. Bảo hành toàn quốc. 

Nhận thiết kế, thi công theo nhu cầu của khách hàng.

CỬA ĐẸP NHÀ SANG - ƯU ĐÃI HOT

- 20%
CỬA ĐI MỞ QUAY RA NGOÀI 2 CÁNH

QUY CÁCH:

Kích thước: 1800mm x 2200mm

Kính cường lực 8mm

ĐIỂM NỔI BẬT: Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng. Bảo hành toàn quốc. 

Nhận thiết kế, thi công theo nhu cầu của khách hàng.

CỬA ĐẸP NHÀ SANG - ƯU ĐÃI HOT

CỬA ĐI MỞ QUAY RA NGOÀI 2 CÁNH

1.376.500₫ 1.720.600₫
CỬA ĐI MỞ QUAY VÀO TRONG 4 CÁNH

QUY CÁCH:

Kích thước: Theo bản vẽ

Kính cường lực: Theo bản vẽ

ĐIỂM NỔI BẬT: Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng. Bảo hành toàn quốc. 

Nhận thiết kế, thi công theo nhu cầu của khách hàng.

CỬA ĐẸP NHÀ SANG - ƯU ĐÃI HOT

- 20%
CỬA ĐI MỞ QUAY VÀO TRONG 2 CÁNH

QUY CÁCH:

Kích thước: 1800mm x 2200mm

Kính cường lực 8mm

ĐIỂM NỔI BẬT: Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng. Bảo hành toàn quốc. 

Nhận thiết kế, thi công theo nhu cầu của khách hàng.

CỬA ĐẸP NHÀ SANG - ƯU ĐÃI HOT

CỬA ĐI MỞ QUAY VÀO TRONG 2 CÁNH

1.376.500₫ 1.720.600₫
- 20%
CỬA ĐI MỞ QUAY VÀO TRONG 1 CÁNH

QUY CÁCH:

Kích thước: 900mm x 2200mm

Kính cường lực 8mm

ĐIỂM NỔI BẬT: Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng. Bảo hành toàn quốc. 

Nhận thiết kế, thi công theo nhu cầu của khách hàng.

CỬA ĐẸP NHÀ SANG - ƯU ĐÃI HOT

CỬA ĐI MỞ QUAY VÀO TRONG 1 CÁNH

1.335.900₫ 1.669.900₫
 
02836209133
0909008290