Gạch ốp tường

Lưới Danh sách
GẠCH PRIME 8246

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước: 40 x 80 cm. 1 hộp 4 viên

Loại gạch : Gạch lát nền.

ƯU ĐIỂM NỔI BẶT

 • Gạch chịu nước
 • Độ bền
 • Dễ Bảo quản
 • Đa dạng về mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng
 • Giá cả
 • Mối quan tâm các chất gây dị ứng

GẠCH ĐẸP NHÀ SANG - HOME CENTER mang lại không gian đẹp cho bạn.

GẠCH PRIME 8246

148.500₫
GẠCH PRIME 8245

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước: 40 x 80 cm. 1 hộp 4 viên

Loại gạch : Gạch lát nền.

ƯU ĐIỂM NỔI BẶT

 • Gạch chịu nước
 • Độ bền
 • Dễ Bảo quản
 • Đa dạng về mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng
 • Giá cả
 • Mối quan tâm các chất gây dị ứng

GẠCH ĐẸP NHÀ SANG - HOME CENTER mang lại không gian đẹp cho bạn.

GẠCH PRIME 8245

236.500₫
GẠCH PRIME 8250

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước: 40 x 80 cm. 1 hộp 4 viên

Loại gạch : Gạch lát nền.

ƯU ĐIỂM NỔI BẶT

 • Gạch chịu nước
 • Độ bền
 • Dễ Bảo quản
 • Đa dạng về mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng
 • Giá cả
 • Mối quan tâm các chất gây dị ứng

GẠCH ĐẸP NHÀ SANG - HOME CENTER mang lại không gian đẹp cho bạn.

GẠCH PRIME 8250

148.500₫
GẠCH PRIME 8249

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước: 40 x 80 cm. 1 hộp 4 viên

Loại gạch : Gạch lát nền.

ƯU ĐIỂM NỔI BẶT

 • Gạch chịu nước
 • Độ bền
 • Dễ Bảo quản
 • Đa dạng về mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng
 • Giá cả
 • Mối quan tâm các chất gây dị ứng

GẠCH ĐẸP NHÀ SANG - HOME CENTER mang lại không gian đẹp cho bạn.

GẠCH PRIME 8249

236.500₫
GẠCH PRIME 8242

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước: 40 x 80 cm. 1 hộp 4 viên

Loại gạch : Gạch lát nền.

ƯU ĐIỂM NỔI BẶT

 • Gạch chịu nước
 • Độ bền
 • Dễ Bảo quản
 • Đa dạng về mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng
 • Giá cả
 • Mối quan tâm các chất gây dị ứng

GẠCH ĐẸP NHÀ SANG - HOME CENTER mang lại không gian đẹp cho bạn.

GẠCH PRIME 8242

148.500₫
GẠCH PRIME 8241

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước: 40 x 80 cm. 1 hộp 4 viên

Loại gạch : Gạch lát nền.

ƯU ĐIỂM NỔI BẶT

 • Gạch chịu nước
 • Độ bền
 • Dễ Bảo quản
 • Đa dạng về mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng
 • Giá cả
 • Mối quan tâm các chất gây dị ứng

GẠCH ĐẸP NHÀ SANG - HOME CENTER mang lại không gian đẹp cho bạn.

GẠCH PRIME 8241

236.500₫
GẠCH PRIME 8228

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước: 40 x 80 cm. 1 hộp 4 viên

Loại gạch : Gạch lát nền.

ƯU ĐIỂM NỔI BẶT

 • Gạch chịu nước
 • Độ bền
 • Dễ Bảo quản
 • Đa dạng về mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng
 • Giá cả
 • Mối quan tâm các chất gây dị ứng

GẠCH ĐẸP NHÀ SANG - HOME CENTER mang lại không gian đẹp cho bạn.

GẠCH PRIME 8228

148.500₫
GẠCH PRIME 8227

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước: 40 x 80 cm. 1 hộp 4 viên

Loại gạch : Gạch lát nền.

ƯU ĐIỂM NỔI BẶT

 • Gạch chịu nước
 • Độ bền
 • Dễ Bảo quản
 • Đa dạng về mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng
 • Giá cả
 • Mối quan tâm các chất gây dị ứng

GẠCH ĐẸP NHÀ SANG - HOME CENTER mang lại không gian đẹp cho bạn.

GẠCH PRIME 8227

236.500₫
GẠCH PRIME 1251

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước: 50 x 50 cm. 1 hộp 4 viên

Loại gạch : Gạch lát nền.

ƯU ĐIỂM NỔI BẶT

 • Gạch chịu nước tốt
 • Độ bền cao
 • Dễ Bảo quản
 • Đa dạng về mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng
 • Giá cả hợp lý

GẠCH ĐẸP NHÀ SANG - HOME CENTER mang lại không gian đẹp cho bạn.

GẠCH PRIME 1251

97.900₫
GẠCH PRIME 9415

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước: 40 x 40 cm. 1 hộp 6 viên

Loại gạch : Gạch lát nền.

ƯU ĐIỂM NỔI BẶT

 • Gạch chịu nước tốt
 • Độ bền cao
 • Dễ Bảo quản
 • Đa dạng về mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng
 • Giá cả hợp lý

GẠCH ĐẸP NHÀ SANG - HOME CENTER mang lại không gian đẹp cho bạn.

GẠCH PRIME 9415

101.200₫
GẠCH PRIME 9414

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước: 40 x 40 cm. 1 hộp 6 viên

Loại gạch : Gạch lát nền.

ƯU ĐIỂM NỔI BẶT

 • Gạch chịu nước tốt
 • Độ bền cao
 • Dễ Bảo quản
 • Đa dạng về mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng
 • Giá cả hợp lý

GẠCH ĐẸP NHÀ SANG - HOME CENTER mang lại không gian đẹp cho bạn.

GẠCH PRIME 9414

101.200₫
 
02836209133
0909008290