Lam chăn nắng

Lưới Danh sách
Lam chắn nắng AUSTRONG hình thoi
Thông tin chi tiết chắn nắng hình thoi: Mã sản phẩm: Aerofoil 150 - 200 - 300 - 450 Quy cách: Bản rộng 150 - 200 - 300 - 450mm Mầu sắc: Anod hoặc sơn tĩnh điện (RAL) Vật liệu: Aluminum 6063 -T5...
LAM CHẮN NẮNG AUSTRONG HÌNH ĐẦU ĐẠN
Thông tin chi tiết lam chắn nắng hình viên đạn: Mã sản phẩm: ASL200 - ASL300 Quy cách: 200 - 300mm Mầu sắc: Sơ tĩnh điện (RAL) Vật liệu: Aluminum 6063 - T5 Chiều dày: 1.0mm – 1.5mm Lam đầu...
LAM CHẮN NẮNG AUSTRONG HÌNH LÁ LIỄU
Thông tin chi tiết chắn nắng hình lá liễu: Mã sản phẩm: SL120 - SL150 - SL170 Quy cách: Bản rộng 120 - 150 - 170mm Mầu sắc: Anod hoặc sơn tĩnh điện (RAL) Vật liệu: Aluminum 6063 -T5 Chiều dày: 1.0.mm...
LAM CHẮN NẮNG AUSTRONG 132S
Thông tin chi tiết lam chắn nắng 132S: Mã sản phẩm: 132S- Sun Louver Quy cách: 132mm Mầu sắc: White, Ghi nhũ (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ) Chiều dày: 0.6mm – 0.8mm Lam 132S...
LAM CHẮN NẮNG AUSTRONG 85R
Thông tin chi tiết Lam chắn nắng 85R: Mã sản phẩm: 85R - Sun Louver Quy cách: 85mm Mầu sắc: White, Ghi nhũ (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ) Chiều dày: 0.6mm – 0.8mm Lam 85R -...
LAM CHẮN NẮNG AUSTRONG 85C
Thông tin chi tiết lam chắn nắng C85: Mã sản phẩm: C85- Sun Louver Quy cách: 85mm Mầu sắc: White, Ghi nhũ (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ) Chiều dày: 0.6mm – 0.8mm 85C - Sun...
 
02836209133
0909008290