Nồi chảo

Lưới Danh sách
- 20%
Bộ nồi cao cấp Capri O.M.S CODE - 1030
Code: 1030 S/STEEL 18/10 Cr/Ni QUALITY BODY THICKESS 0,800mm WITH CLASS LID 8 PCS COOKWAVE SET 2 Pcs 18x10 / 2,00 It. / Casserole 2 Pcs 20x10 / 3,30 It. / Casserole 2 Pcs 22x12 / 4,70 It. / Casserole 2 Pcs...
- 20%
Bộ xoong nồi cao cấp Capri O.M.S CODE-1061
Code: 1061 S/STEEL 18/10 Cr/Ni QUALITY BODY THICKESS 0,800mm WITH CLASS LID 18 PCS COOKWAVE SET 2 Pcs 18x11 / 2,60 It. / Casserole 2 Pcs 20x12 / 3,70 It. / Casserole 2 Pcs 22x13 / 5,00 It. / Casserole 2 Pcs...
- 20%
Bộ nồi chảo cao cấp Capri O.M.S CODE - 3002-01-02
Code: 3002.01.02 2 Pcs 20x10 / 2,00 It. / Casserole 2 Pcs 24x12 / 4,30 It. / Casserole 2 Pcs 28x13 / 6,95 It. / Casserole 2 Pcs 28x8 / 4,20 It. / Low Casserole 1 Pcs 28x6 / 3,00 It. / Frypan
- 20%
Chảo cao cấp Capri O.M.S CODE - 3701-00-07
Code: 3701.00.07 28cm / 3,80 It. / Ceramic Grill Pan
- 20%
Chảo cao cấp Capri O.M.S CODE - 3700-00-07
Code: 3700.00.07 28cm / 3,80 It. / Ceramic Grill Pan
- 20%
Chảo chống dính cao cấp Capri O.M.S CODE - 3702-00-07
Code: 3700.00.07 28cm / 2,75 It. / Ceramic Grill Pan
- 20%
Bộ nồi chảo cao cấp Capri CODE - 1032.2003
2 Pcs 16x10 / 1,80 lt. / Caserole 2 Pcs 18x10 / 2,30 lt. / Caserole 2 Pcs 20x10 / 3,00 lt. / Caserole 1 Pcs 24x6 / 2,50 lt. / Caserole
- 20%
Chảo cao cấp Capri CODE - 2003-N/3,00Lt
S/STEEL 18/10 Cr/Ni QUALITY BODY THICKNESS 1 Pcs 28x6 / 3,00 lt. / Frypan
 
02836209133
0909008290