Trần nhôm

Lưới Danh sách
Lam chắn nắng AUSTRONG hình thoi
Thông tin chi tiết chắn nắng hình thoi: Mã sản phẩm: Aerofoil 150 - 200 - 300 - 450 Quy cách: Bản rộng 150 - 200 - 300 - 450mm Mầu sắc: Anod hoặc sơn tĩnh điện (RAL) Vật liệu: Aluminum 6063 -T5...
LAM CHẮN NẮNG AUSTRONG HÌNH ĐẦU ĐẠN
Thông tin chi tiết lam chắn nắng hình viên đạn: Mã sản phẩm: ASL200 - ASL300 Quy cách: 200 - 300mm Mầu sắc: Sơ tĩnh điện (RAL) Vật liệu: Aluminum 6063 - T5 Chiều dày: 1.0mm – 1.5mm Lam đầu...
LAM CHẮN NẮNG AUSTRONG HÌNH LÁ LIỄU
Thông tin chi tiết chắn nắng hình lá liễu: Mã sản phẩm: SL120 - SL150 - SL170 Quy cách: Bản rộng 120 - 150 - 170mm Mầu sắc: Anod hoặc sơn tĩnh điện (RAL) Vật liệu: Aluminum 6063 -T5 Chiều dày: 1.0.mm...
LAM CHẮN NẮNG AUSTRONG 132S
Thông tin chi tiết lam chắn nắng 132S: Mã sản phẩm: 132S- Sun Louver Quy cách: 132mm Mầu sắc: White, Ghi nhũ (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ) Chiều dày: 0.6mm – 0.8mm Lam 132S...
LAM CHẮN NẮNG AUSTRONG 85R
Thông tin chi tiết Lam chắn nắng 85R: Mã sản phẩm: 85R - Sun Louver Quy cách: 85mm Mầu sắc: White, Ghi nhũ (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ) Chiều dày: 0.6mm – 0.8mm Lam 85R -...
LAM CHẮN NẮNG AUSTRONG 85C
Thông tin chi tiết lam chắn nắng C85: Mã sản phẩm: C85- Sun Louver Quy cách: 85mm Mầu sắc: White, Ghi nhũ (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ) Chiều dày: 0.6mm – 0.8mm 85C - Sun...
Tấm Trần & Tường nhôm Austrong M-140-Shaped
Thông tin chi tiết Trần & Tường nhôm M-140-Shaped: Mã sản phẩm: M140 Quy cách: 140mm Mầu sắc: Đa dạng theo yêu cầu Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ ) Chiều dày: 0.6mm Ứng dụng trần nhôm...
TRẦN NHÔM AUSTRONG U50-SHAPED
Thông tin chi tiết trần nhôm U-Shaped: Mã sản phẩm: U50, U100 Quy cách: 50mm, 100mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ ) Chiều dày: 0.6 – 0.9mm U50x...x0.6mm, mầu trắng, ghi nhũ (mầu...
TRẦN NHÔM AUSTRONG C85-SHAPED
Thông tin chi tiết trần nhôm C85-Shaped: Mã sản phẩm: C85 Quy cách: 85mm Mầu sắc: White, Ghi nhũ (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ) Chiều dày: 0.6mm C85-Shaped, dày 0.6mm, mầu trắng, ghi nhũ (mầu...
TRẦN NHÔM AUSTRONG V100-SCREEN
Thông tin chi tiết trần nhôm V-Screen: Mã sản phẩm: V100-SCREEN Quy cách: 100mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ) Chiều dày: 0.6mm V 100-Screen , dày 0.6mm, mầu trắng, ghi nhũ (mầu...
TRẦN NHÔM AUSTRONG G200-SHAPED
Thông tin chi tiết trần nhôm G-Shaped: Mã sản phẩm: G100, G200 Quy cách: 100mm, 200mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ ) Chiều dày: 0.6mm G200-Shaped, dày 0.6mm, mầu trắng, ghi nhũ...
TRẦN NHÔM AUSTRONG MULTI B-SHAPED
Thông tin chi tiết trần nhôm B-Shaped: Mã sản phẩm: B30, B80, B130, B180 Quy cách: 80mm, 130mm, 180mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ ) Chiều dày: 0.6mm B-Shaped, dày 0.6mm,...
TRẦN NHÔM AUSTRONG C-SHAPED
Thông tin chi tiết trần nhôm C-Shaped: Mã sản phẩm: C100, C150, C200 Quy cách: 100mm, 150mm, 200mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ ) Chiều dày: 0.6mm C150-Shaped , dày 0.6mm, mầu...
TRẦN NHÔM AUSTRONG HOOK-ON
Thông tin chi tiết trần nhôm Hook-on: Mã sản phẩm: HOOK-818 Quy cách: 600x600mm, 600x1200mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ ) Chiều dày: 0.6mm - 0.9mm HOOK-ON 600X600mm, đục lỗ D1.8mm, mầu trắng...
TRẦN NHÔM AUSTRONG ROUND TUBE D50 (Trần ống)
Thông tin chi tiết trần nhôm Round Tube D50: Mã sản phẩm: D50-ROUND TUBE Quy cách: 50mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ ) Chiều dày: 1.0mm Trần ống tròn D-50mm, dày...
TRẦN NHÔM AUSTRONG C300-SHAPED
Thông tin chi tiết trần nhôm C-Shaped: Mã sản phẩm: C300 Quy cách: 100mm, 150mm, 200mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, thép không rỉ ) Chiều dày: 0.8mm - 0.9mm C300-Shaped, đục lỗ D1.8mm, mầu...
02836209133
0909008290