Trần xuyên sáng

Lưới Danh sách
TRẦN NHỰA XUYÊN SÁNG TGT - 616

Đặc điểm của trần xuyên sáng - Thời gian thi công, lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi - Linh hoạt trong mọi thiết kế - Đa dạng về màu sắc, kích cỡ, hình ảnh - Tính thẩm mỹ cao - Dễ dàng cho việc in ấn, thiết kế - Có tính cách âm cao, thân thiện với môi trường - Chống thấm, chống nước tốt - Độ đàn hồi cao, có khả năng chống cháy tốt.

TRẦN NHỰA XUYÊN SÁNG TGT - 615

Đặc điểm của trần xuyên sáng - Thời gian thi công, lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi - Linh hoạt trong mọi thiết kế - Đa dạng về màu sắc, kích cỡ, hình ảnh - Tính thẩm mỹ cao - Dễ dàng cho việc in ấn, thiết kế - Có tính cách âm cao, thân thiện với môi trường - Chống thấm, chống nước tốt - Độ đàn hồi cao, có khả năng chống cháy tốt.

TRẦN NHỰA XUYÊN SÁNG TGT - 614

Đặc điểm của trần xuyên sáng - Thời gian thi công, lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi - Linh hoạt trong mọi thiết kế - Đa dạng về màu sắc, kích cỡ, hình ảnh - Tính thẩm mỹ cao - Dễ dàng cho việc in ấn, thiết kế - Có tính cách âm cao, thân thiện với môi trường - Chống thấm, chống nước tốt - Độ đàn hồi cao, có khả năng chống cháy tốt.

TRẦN NHỰA XUYÊN SÁNG TGT - 613

Đặc điểm của trần xuyên sáng - Thời gian thi công, lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi - Linh hoạt trong mọi thiết kế - Đa dạng về màu sắc, kích cỡ, hình ảnh - Tính thẩm mỹ cao - Dễ dàng cho việc in ấn, thiết kế - Có tính cách âm cao, thân thiện với môi trường - Chống thấm, chống nước tốt - Độ đàn hồi cao, có khả năng chống cháy tốt.

TRẦN NHỰA XUYÊN SÁNG TGT - 612

Đặc điểm của trần xuyên sáng - Thời gian thi công, lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi - Linh hoạt trong mọi thiết kế - Đa dạng về màu sắc, kích cỡ, hình ảnh - Tính thẩm mỹ cao - Dễ dàng cho việc in ấn, thiết kế - Có tính cách âm cao, thân thiện với môi trường - Chống thấm, chống nước tốt - Độ đàn hồi cao, có khả năng chống cháy tốt.

TRẦN NHỰA XUYÊN SÁNG TGT - 611

Đặc điểm của trần xuyên sáng - Thời gian thi công, lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi - Linh hoạt trong mọi thiết kế - Đa dạng về màu sắc, kích cỡ, hình ảnh - Tính thẩm mỹ cao - Dễ dàng cho việc in ấn, thiết kế - Có tính cách âm cao, thân thiện với môi trường - Chống thấm, chống nước tốt - Độ đàn hồi cao, có khả năng chống cháy tốt.

TRẦN NHỰA XUYÊN SÁNG TGT - 610

Đặc điểm của trần xuyên sáng - Thời gian thi công, lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi - Linh hoạt trong mọi thiết kế - Đa dạng về màu sắc, kích cỡ, hình ảnh - Tính thẩm mỹ cao - Dễ dàng cho việc in ấn, thiết kế - Có tính cách âm cao, thân thiện với môi trường - Chống thấm, chống nước tốt - Độ đàn hồi cao, có khả năng chống cháy tốt.

TRẦN NHỰA XUYÊN SÁNG TGT - 609

Đặc điểm của trần xuyên sáng - Thời gian thi công, lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi - Linh hoạt trong mọi thiết kế - Đa dạng về màu sắc, kích cỡ, hình ảnh - Tính thẩm mỹ cao - Dễ dàng cho việc in ấn, thiết kế - Có tính cách âm cao, thân thiện với môi trường - Chống thấm, chống nước tốt - Độ đàn hồi cao, có khả năng chống cháy tốt.

TRẦN NHỰA XUYÊN SÁNG TGT - 608

Đặc điểm của trần xuyên sáng - Thời gian thi công, lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi - Linh hoạt trong mọi thiết kế - Đa dạng về màu sắc, kích cỡ, hình ảnh - Tính thẩm mỹ cao - Dễ dàng cho việc in ấn, thiết kế - Có tính cách âm cao, thân thiện với môi trường - Chống thấm, chống nước tốt - Độ đàn hồi cao, có khả năng chống cháy tốt.

TRẦN NHỰA XUYÊN SÁNG TGT - 606

Đặc điểm của trần xuyên sáng - Thời gian thi công, lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi - Linh hoạt trong mọi thiết kế - Đa dạng về màu sắc, kích cỡ, hình ảnh - Tính thẩm mỹ cao - Dễ dàng cho việc in ấn, thiết kế - Có tính cách âm cao, thân thiện với môi trường - Chống thấm, chống nước tốt - Độ đàn hồi cao, có khả năng chống cháy tốt.

TRẦN NHỰA XUYÊN SÁNG TGT - 605

Đặc điểm của trần xuyên sáng - Thời gian thi công, lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi - Linh hoạt trong mọi thiết kế - Đa dạng về màu sắc, kích cỡ, hình ảnh - Tính thẩm mỹ cao - Dễ dàng cho việc in ấn, thiết kế - Có tính cách âm cao, thân thiện với môi trường - Chống thấm, chống nước tốt - Độ đàn hồi cao, có khả năng chống cháy tốt.

TRẦN NHỰA XUYÊN SÁNG TGT - 604

Đặc điểm của trần xuyên sáng - Thời gian thi công, lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi - Linh hoạt trong mọi thiết kế - Đa dạng về màu sắc, kích cỡ, hình ảnh - Tính thẩm mỹ cao - Dễ dàng cho việc in ấn, thiết kế - Có tính cách âm cao, thân thiện với môi trường - Chống thấm, chống nước tốt - Độ đàn hồi cao, có khả năng chống cháy tốt.

TRẦN NHỰA XUYÊN SÁNG TGT - 603

Đặc điểm của trần xuyên sáng - Thời gian thi công, lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi - Linh hoạt trong mọi thiết kế - Đa dạng về màu sắc, kích cỡ, hình ảnh - Tính thẩm mỹ cao - Dễ dàng cho việc in ấn, thiết kế - Có tính cách âm cao, thân thiện với môi trường - Chống thấm, chống nước tốt - Độ đàn hồi cao, có khả năng chống cháy tốt.

TRẦN NHỰA XUYÊN SÁNG TGT - 602

Đặc điểm của trần xuyên sáng - Thời gian thi công, lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi - Linh hoạt trong mọi thiết kế - Đa dạng về màu sắc, kích cỡ, hình ảnh - Tính thẩm mỹ cao - Dễ dàng cho việc in ấn, thiết kế - Có tính cách âm cao, thân thiện với môi trường - Chống thấm, chống nước tốt - Độ đàn hồi cao, có khả năng chống cháy tốt.

TRẦN NHỰA XUYÊN SÁNG TGT - 601

Đặc điểm của trần xuyên sáng - Thời gian thi công, lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi - Linh hoạt trong mọi thiết kế - Đa dạng về màu sắc, kích cỡ, hình ảnh - Tính thẩm mỹ cao - Dễ dàng cho việc in ấn, thiết kế - Có tính cách âm cao, thân thiện với môi trường - Chống thấm, chống nước tốt - Độ đàn hồi cao, có khả năng chống cháy tốt.

TRẦN ĐÁ XUYÊN SÁNG TGT - C809
Có hàng sẵn 9 màu cơ bản được chia thành 3 dòng A, B ,C. Ngoài ra có hàng trăm màu và mẫu khác nhau để lựa chọn, vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh để biết thêm chi tiết. Sản phẩm có độ dày 5mm,...
02836209133
0909008290