Vật liệu ốp tường

Lưới Danh sách
- 25%
ĐƯỜNG THẮT LƯNG 2.8CM X 2CM
TGL - 7906

Khắc phục yếu điểm của đường viền thế hệ thứ nhất là nặng và khó thi công, đường viền thế hệ thứ hai có nhiều sự cải tiến như trọng lượng nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo được độ cứng cao và thi công dễ dàng hơn đặc biệt với đường viền trang trí trần

- 25%
ĐƯỜNG VIỀN TRANG TRÍ 6CM X 2.1CM
TGL - 7910

Khắc phục yếu điểm của đường viền thế hệ thứ nhất là nặng và khó thi công, đường viền thế hệ thứ hai có nhiều sự cải tiến như trọng lượng nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo được độ cứng cao và thi công dễ dàng hơn đặc biệt với đường viền trang trí trần

- 25%
ĐƯỜNG THẮT LƯNG 4.5CM X 2CM
TGL - 7907

Khắc phục yếu điểm của đường viền thế hệ thứ nhất là nặng và khó thi công, đường viền thế hệ thứ hai có nhiều sự cải tiến như trọng lượng nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo được độ cứng cao và thi công dễ dàng hơn đặc biệt với đường viền trang trí trần

- 25%
ĐƯỜNG VIỀN KẾT THÚC 4.5CM X 2.8CM
TGL - 7904

Khắc phục yếu điểm của đường viền thế hệ thứ nhất là nặng và khó thi công, đường viền thế hệ thứ hai có nhiều sự cải tiến như trọng lượng nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo được độ cứng cao và thi công dễ dàng hơn đặc biệt với đường viền trang trí trần

- 25%
ĐƯỜNG VIỀN TRANG TRÍ 8CM X 2.8CM
TGL - 7911

Khắc phục yếu điểm của đường viền thế hệ thứ nhất là nặng và khó thi công, đường viền thế hệ thứ hai có nhiều sự cải tiến như trọng lượng nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo được độ cứng cao và thi công dễ dàng hơn đặc biệt với đường viền trang trí trần

- 25%
ĐƯỜNG VIỀN CHÂN TƯỜNG 10CM X 1CM
TGL - 7915

Khắc phục yếu điểm của đường viền thế hệ thứ nhất là nặng và khó thi công, đường viền thế hệ thứ hai có nhiều sự cải tiến như trọng lượng nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo được độ cứng cao và thi công dễ dàng hơn đặc biệt với đường viền trang trí trần

- 25%
ĐƯỜNG VIỀN TRANG TRÍ 12CM X 3.5CM
TGL - 7912

Khắc phục yếu điểm của đường viền thế hệ thứ nhất là nặng và khó thi công, đường viền thế hệ thứ hai có nhiều sự cải tiến như trọng lượng nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo được độ cứng cao và thi công dễ dàng hơn đặc biệt với đường viền trang trí trần

- 25%
ĐƯỜNG VIỀN TRANG TRÍ TRẦN 11.2CM X 2.2CM
TGL - 7905

Khắc phục yếu điểm của đường viền thế hệ thứ nhất là nặng và khó thi công, đường viền thế hệ thứ hai có nhiều sự cải tiến như trọng lượng nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo được độ cứng cao và thi công dễ dàng hơn đặc biệt với đường viền trang trí trần

 
02836209133
0909008290